Posts

Showing posts from January, 2014

Има ли връзка между начина на живот и психичното здраве?

Image
Да. Има такава връзка.
Начинът на живот има значение за психичното здраве. Д-р Роджър Уолш, професор в University of California Irvine, въвежда термина терапевтични промени в начина на живот (therapeutic lifestyle changes, или накратко TLCs), за да опише как хората могат да увеличат своето благополучие и душевно здраве.
Терапевтичните промени начина на живот включват осем области на човешката дейност. Ако сте проактивни и постоянни, дори чрез малки промени в тези осем области, бихте могли да увеличите чувството си за контрол над живота си, за добруване, покой и хармония със събе си, и в крайна сметка може да заживеете много по-добре (в психологическия смисъл на думата добре) . 
Данните от изследването на д-р Уолш са публикувани в сп. American Psychologist през януари 2011г., а тук накратко предавам съдържанието. 
Осемте области на промени в начина на живот са: Упражнения
Умерените физически упражнения има пряка връзка с чувството за благополучие. Хората, които са физически активни, се чувст…

Какво е "Аха момент"?

Image
Аха момент наричаме прозрението, когато открием нещо ново. Нещо, което преди е било неизвестно за нас. Често "просто като фасул" (както казват в Хасково), но невидимо решение. Откровение. Психологията го нарича още инсайт.
Аха! преживяванията не идват изневиделица. Не можем да ги планираме. Стивън Джонсън е прав, че средата може да стимулира творчеството. В този смисъл, можем да си помогнем, като създадем предпоставки, но това все пак не гарантира, че Аха!-то ще дойде. Психолозите, изследващи творчеството, говорят за две фази на Аха момента: първа, в която усилено изучаваме, изследваме, събираме информация и опитваме да я обработим, за да стигнем до решение на даден проблем. И втора, в която прозрението идва. 
Същата подготовка е налице и когато искаме да помогнем на друг да преживее подобен момент. Ще споделя един детски Aхa момент. Представете си деца от детска градина, които никога не са садили цветя, и никога не са виждали корените на цветето. Вижте (и чуйте) как децата р…

"Ваканция в Средните векове" или "имало едно време" в сегашно време

Image
В края на 2013г. издателство Точица издаде две прекрасни книги: "Ваканция в Средните векове" и "Вкусна география."  Тогава писах в Google+ профила си накратко за "Ваканция в Средните векове". Тук вграждам поста си, за да не се повтарям, но под него ще допълня още неща.
Сега ще разкажа за гениалния начин, по който "Точица" представя средновековния живот. Гениалното е, че авторът Зорница Христова прави работилници за деца на принципа учене чрез правене. Така малките научават повече и с по-голямо желание, отколкото в училище. Съчетанието на правенето с увлекателните истории и прелестните илюстрации в книгата постига не само образователен ефект в буквалисткия смисъл: да запомнят нещо. Всъщност децата стават сътворци на нова реалност. В нея има всичко: средновековна мода, архитектура, суеверия, дори любов. Така дори представянето на книгата може да се превърне в приказно събитие. Ето малко снимки от него:

Средновековни жители на Средец на гости на м…