Posts

Showing posts from July, 2016

Презентацията "Среда и поведение" на One Design Week 2016

Image
На 16 юни в рамките на One Design Week 2016 направих презентацията "Среда и поведение" (слайдовете са най-долу!).   Темата е част от широката интердисциплинарна област, наречена Психология на околната среда (Environmental psychology), която е пресечна точка на психологията, дизайна, урбанизма, архитектурата и антропологията. Психологията на околната среда изследва взаимовръзката между физическата среда и човешкото поведение, както и влиянието на средата върху усещането за благополучие сред отделните индивиди и общности. 
Лекцията е уводна, първата от цикъл от десет лекции, и представя някои основни концепции в психологията на средата. Накратко представям двете основни традиции в изследването на ваимоотношенията среда - човек: когнитивно-психологическата и социално-психологическата, и показвам няколко техни приложения с цел подобряването на начина, по който хората функционират във всекидневния живот.

(Един от хубавите моменти беше позитивната обратна връзка от присъстващите.…

Интервюто ми за в."Животът днес"

Image
На 5 юли се появих на първа страница на в. "Животът днес". 

Приносът на това интервю е, че за първи път в България представи метода по който работя повече от година: развитие на идентичностния капитал. Съвсем доскоро терминът идентичностен капитал беше известен само сред малък кръг социални и развитийни психолози. При това го коментирахме само като феномен, който при едни хора се получава, а при други - не. Ние, психолозите, изследваме вътрешните и външните фактори, които стимулират или възпират развитието на ИК (например влиянието на семейния модел, корелацията между определени личностни характеристики и капацитета за развитие, и т.н.), но обикновено се ограничаваме с това. Моята работа започва от там, където свършват другите.
За мен е важно на повече хора "да им се получава", затова превърнах развитието на идентичностен капитал в собствен метод за работа. Вградих в него близо 15-годишния си теренен опит в психологията, за да се превърне в методология за консулти…